Kritik, frågor och svar

Hur har kommunen gett möjlighet för rönningebor och andra kommuninvånare att påverka projektet från början?
Redan 2008 gavs alla intresserade möjlighet att titta på tre olika arkitektidéer och komma med synpunkter. Ett allmänt informationsmöte hölls i Rönninge gymnasium. Därefter har en förstudie gjorts som också presenterats på ett allmänt möte, denna gång i Folkets Hus.  I början av 2011 var ett programförslag ute på remiss och medborgardialog där det kom in en mängd synpunkter. Under fyra års tid har dialogen med intresserade invånare, affärsidkare och andra pågått.

Måste det bli höghus i centrum?
De nya husen behövs om det ska bli fler lägenheter. Projektet måste också stå på egna ben ekonomiskt, vi ska inte använda skattepengar till bostäder. Det är obligatoriskt med hiss när man  bygger hus med tre våningar eller mer. Det är därför inte möjligt att bygga 2-3-våningshus. Dessutom: är hus på 4-5 våningar verkligen ”höghus”?

Rönninge C ska vara ”lantligt”, inte som Tumba och Huddinge centrum!
I ”Huddinge-Tullinge-Tumba” centrum är det 8-10-våningshus som dominerar. Det blir fortfarande en stor skillnad när man kommer till Rönninge. Inte ”lantligt”, men det är heller inte realistiskt att en centrumanläggning vid en pendeltågsstation inom 08-området ska vara ”lantlig”, när det behövs bostäder.

Kan man inte bygga på ”Konsumhuset”?
Konsumföreningen Norrort, som äger huset och marken västerut, är en viktig samarbetspartner för hela centrumprojektet. Vi har ställt frågan om att bygga på Konsumhuset, men det skulle innebära att Coop måste stänga tillfälligt. Därför vill inte Coop/Konsumföreningen Norrort bygga på huset.  

Sitter Salems kommun i knät på SMÅA?
Salems kommun har både politiker och tjänstemän som är kapabla att företräda kommunen utan att vara utlämnade åt någon annan. Däremot är Rönninge centrum ett samarbetsprojekt där SMÅA är en part och kommunen en annan. (SMÅA representerar de övriga markägarna.) Dessutom är SMÅA den som ska svara för bostadsbyggnationerna. Ett samarbetsprojekt kräver just samarbete och inte diktat.

En stark opinion uttalade sig emot höghus i Rönninge centrum. Varför kör ni över opinionen?
Vi anser att den föreslagna bebyggelsen är lämplig och något helt annat än ”höghus”.  Den är dessutom nödvändig om det ska skapas nya bostäder. Allt beror på det, vill man att det ska byggas fler bostäder eller förbli som det är.

Sedan förra förslaget har vi tagit bort det enda höghus som fanns, nämligen ”Tornet”. Dessutom har det bostadshus som planerades intill ”Bamses” också strukits.

Kommer parkeringen att räcka till?
Parkeringsfrågan är den knixigaste i planeringen. Totalt blir det 140 p-platser runt centrum. Pendelparkeringen ska flyttas över till södra sidan. Där finns utbyggnadsmöjligheter österut, vid Salarp. Vi kan tänka oss att bygga ett p-däck söder om järnvägen, när det behövs. Nu finns också förslag om 200 nya p-platser söder om järnvägen, läs mer här.

Varför ska det bli parkeringshus?
Det är inte säkert att det måste bli p-däck, men det kan bli nödvändigt. Mätningar visar att parkeringen söder om järnvägen nästan är full redan idag. Vi måste inse att Rönninge växer. Dock ska den nya busslinjen i södra Rönninge avlasta parkeringsbehovet. Vi driver frågan om bättre turtäthet för buss 725 från Nytorp. P-däck byggs när det verkligen behövs.

Rönninge C borde vara småskaligt, bygg som i Trosa med 2-3-våningshus!
Man måste vara klarsynt och tydlig: detta är orealistiskt. Det vore också fel eftersom våra kommuninvånare (befintliga och kommande) behöver bostäder. 

Varför har ni tagit bort ”Tornet”?
Det fanns många som tyckte ”Tornet” var en spännande idé, men som förtroendevalda måste vi också ta hänsyn till de känslor förslaget väckte. Därför är ”Tornet” borta. 

Varför föreslår ni parkering längs Dånviksvägen?
Det handlar huvudsakligen om p-platser längs vägens norra sida med trappor ned till torget. Gångtrafik över vägen ska undvikas.

Blir det några cykelparkeringar?
Självfallet! En cykelparkering är inplanerad vid tunnelmynningen, en annan, under tak, vid ”Bamses”.

Kommer inte ”Dragspelshuset” att ligga för nära järnvägen och Dånviksvägen? 
Nej, kommunens diskussioner med Länsstyrelsen och Trafikverket visar att de kommer att godkänna att huset ligger 26 m ifrån mitten på spårområdet. Huset kommer att ligga intill Dånviksvägen, ja. Men så är ofta fallet i centrummiljöer. Det löser man genom att huset får en ”tyst sida” mot vägen.

Behövs det någon bullervall?
Nej, kommunens överläggningar med Länsstyrelsen och Trafikverket pekar inte på det.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>