Välkommen till ett tvärpolitiskt samarbete!

”För ett levande Rönninge C” är ett samarbetsprojekt mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Salem. Syftet är att föra dialog om utvecklingen av Rönninge centrum. Hemsidan är under uppbyggnad. Bl a ska vi fylla på med information och bilder om det beslutade programmet för Rönninge centrum som ska utmynna i ett planförslag senare i höst. Tills vidare hänvisar vi till kontaktpersonerna under ”Kontakt” ovan samt Salems kommuns information om projektet som du finner här.