200 nya parkeringsplatser planeras i Rönninge

Utdrag ur kartskiss, länken nedan visar hela skissen.

Utdrag ur kartskiss, länken nedan visar hela skissen.

Nu finns ett förslag om utbyggnad av ca 200 nya parkeringsplatser söder om järnvägen. Många har vittnat om att pendelparkeringen är full redan idag. Därför behövs nya p-platser oavsett hur det blir med Rönninge centrum. När Rönninge C utvecklas flyttas all pendelparkering till söder om järnvägen, därmed försvinner ca 70 platser för infartsparkering. Se kartskiss här!

A Kv Ålkistan    Förhandlingar pågår om att köpa mark i på södra sidan Garnuddsvägen, öster om Folkets Hus. Ca 30 platser kan skapas. Detaljplanen behöver ändras.

B Mittemot Salarp och österut    Den yta som kan bli verklighet snabbast. Här finns utrymme för 90-120 platser utan att detaljplanen behöver ändras.

C P-däck vid Hagaporten    Den dyraste men största satsningen. Över 90 platser kan skapas om kommunen bygger p-däck i en våning. Detaljplanen behöver inte ändras.

Kommunstyrelsen tar ställning till dessa förslag redan nu i maj. Därefter ska förhandlingar ske med SL för bidrag till pendelparkeringarna.

Läs mer här!                                    Kartskiss