Samråd om Rönninge C-planen

Rönninge centrum-planen innehåller 115-120 bostäder (varav 30 hyresrätter), drygt 300 kvm affärsytor, mindre busstorg men fler busslinjer, parkeringar m m. Kommunen anordnade ett välbesökt samrådsmöte 18 mars i Rönninge gymnasium, 120 deltagande! Ett välmatat informationsblad har skickats ut till samtliga hushåll. Kommunens tjänstemän har också hållit haft utställning på Rönninge torg vid två tillfällen före påsk.

Samarbetskommittén ”För ett levande Rönninge C” består av Folkpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Kommittén har gett ut en hushållstidning till samtliga boende. Under april finns vi till hands på Rönninge torg under fredagseftermiddagar och lördagar för att svara på frågor.

På denna webbsida har vi samlat all tänkbar information om Rönninge C-projektet. Välkommen att titta runt och kom gärna med synpunkter!

Kommunens informationsblad                             Kommunens faktasida

”För ett levande Rönninge C” – mars 2013         Nytt, solstudier på Rönninge torg